Tilbake

Versjoner

Innstillinger

© OKB 2012–2023

Versjon 2.4 — 4. september 2023

Appen er oppgradert til å fungere på nyere Android-enheter. Det er ingen endringer i selve innholdet i appen.

Versjon 2.3b — 7. august 2018

Oppdatert katekismens paragraf 2267 etter at pave Frans har tydeliggjort Den katolske kirkes syn på dødsstraff.

En språklig oppdatering av denne paragrafen ble lagt inn 17. august 2018.

Versjon 2.2 — 1. august 2017

Klargjort for nyere versjoner av iOS:

 • Oppgradert til jQuery 2.1.4
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.4.5
 • Oppgradert til PhoneGap cli-6.5.0
Versjon 2.1 — 1. desember 2014
Versjon 2.0b — 1. november 2014
 • Bruker teksten til opplag 2 av katekismen (St. Olav forlag 2014)
 • Tilpasset til iOS 7.0
 • Oppgradert til jQuery 2.1.1
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.4.3
 • Oppgradert til PhoneGap 3.6
Versjon 1.2 — 17. april 2013
 • Oppgradert til jQuery 1.9.1
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.3.1
Versjon 1.1 — 14. november 2012
 • Rettet feil i forbindelse med valg av startdato for Dagens katekismetekst.
 • Lagt inn markering av der Dagens katekismetekst slutter.
Versjon 1.0 — 11. oktober 2012
 • Initiell versjon. Testet på iPhone/iPad, Android og Windows Mobile.
Støtteinformasjon