Tilbake

Versjoner

Innstillinger

© OKB 2012–2018

Versjon 2.3b — 7. august 2018

Oppdatert katekismens paragraf 2267 etter at pave Frans har tydeliggjort Den katolske kirkes syn på dødsstraff.

En språklig oppdatering denne paragrafen lagt inn 17. august 2018.

Versjon 2.2 — 1. august 2017

Klargjort for nyere versjoner av iOS:

 • Oppgradert til jQuery 2.1.4
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.4.5
 • Oppgradert til PhoneGap cli-6.5.0
Versjon 2.1 — 1. desember 2014
Versjon 2.0b — 1. november 2014
 • Bruker teksten til opplag 2 av katekismen (St. Olav forlag 2014)
 • Tilpasset til iOS 7.0
 • Oppgradert til jQuery 2.1.1
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.4.3
 • Oppgradert til PhoneGap 3.6
Versjon 1.2 — 17. april 2013
 • Oppgradert til jQuery 1.9.1
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.3.1
Versjon 1.1 — 14. november 2012
 • Rettet feil i forbindelse med valg av startdato for Dagens katekismetekst.
 • Lagt inn markering av der Dagens katekismetekst slutter.
Versjon 1.0 — 11. oktober 2012
 • Initiell versjon. Testet på iPhone/iPad, Android og Windows Mobile.
Støtteinformasjon