Tilbake

Sitatindeks

Sitatindeks

Henvisningene er til paragrafene i Katekismen. Når paragrafnummeret er etterfulgt av en asteriks (*) omtales det det aktuelle skriftsted uten at det siteres direkte.