Tilbake

Om

Innstillinger

Om denne appen

Denne appen er laget av Informasjons­tjenesten i Oslo katolske bispe­dømme (OKB), e-post it@katolsk.no, telefon +47 23219500.

Tekstene er hentet fra Den katolske kirkes katekisme (2. utgave, 10. juni 2014, ISBN 978-82-7024-288-7) og Den katolske kirkes katekisme – kompendium (2007, ISBN 978-82-7024-191-0), begge utgitt på St. Olav forlag, og er gjengitt med tillatelse.

Appen er laget med hjelp av verk­tøyene PhoneGap og jQuery / jQueryMobile.